Obnova historické architektury

Zaměření a dokumentaci současného stavu objektu

Stavebněhistorický průzkum objektu (SHP)

SHP provádíme dle doporučovaných metodik. Zahrnuje historii objektu, archivní průzkum a kritiku literatury, ikonografii, zajištění historické plánové či mapové dokumentace. Nedílnou součástí je také vyznačení stavebního vývoje a hodnotných konstrukcí do zaměření, pasportizace cenných prvků. Součástí SHP může být také dendrochronologická analýza napomáhající při datování dřevěných konstrukcí.

Stratigrafické průzkumy povrchových úprav (včetně laboratorních analýz)

Jedná se o průzkumy povrchových úprav interiéru i exteriéru, návrhy barevnosti, identifikace hodnotných vrstev a zjištění rozsahu jejich zachování.

Průzkumy stavu omítek, kamenných a dřevěných prvků (včetně laboratorních analýz)

Zahrnují zjištění aktuálního stavu omítek nebo dalších prvků. Provedení laboratorních analýz (mikronábrusy souvrství, identifikace materiálů – pigmenty a složení omítek, petrografie, zasolení kamene, atd.)

Zajištění realizace restaurátorských prací

Zajistíme komplexní restaurátorské práce

Zpracování návrhů na optimální využití objektu s respektováním jeho historických, případně památkových hodnot

Konzultace – znalost právního prostředí památkové péče v ČR

Komplexní příprava rekonstrukce historických objektů

Analýza možnosti financování z dotačních titulů, příprava žádosti k dotačním titulům

Komentáře jsou uzavřeny.