Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb

  1. Rozvoj přeshraničního regionu (Jižní Morava – Dolní Rakousko) – budování dlouhodobých přeshraničních struktur a platforem vzájemné spolupráce s důrazem na společnou historii spojenou s rodem Lichtenštejnů, prezentování turistické nabídky ČR a Rakouska, sociální sbližování obvytel příhraniční a posilování sociální integrace.
  2. Marketing cestovního ruchu – tvorba inovativních produktů v cestovním ruchu, rozšíření a zkvalitnění aktivit v kulturním cestovním ruchu, rozvoz společných destinací a destinačního managementu, společný marketing příhraničních regionů, rozvoj a podpora společných turistických sítí a turistických nabídek.
  3. Podpora spolupráce s Lichtenštejnským knížectvím – podpora spolupráce krajů, měst a obcí, hospodářských komor, podniků a podnikatelů České republiky s Lichtenštejnským knížectvím.
  4. Výzkum v oblasti průmyslu, zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a životního prostředí ve vazbě na aktivity rodiny Lichtenštejnů a Lichtenštejnského knížectví.
  5. Vzdělávání dětí a dospělých v oboru zejména historie a současné rodiny Lichtenštejnů a Lichtenštejnského knížectví.
  6. Provozování muzea, pořádání výstav, kulturních společenských, sportovních a podobných akcí s vazbou na historii a současnost rodiny Lichtenštejnů a Lichtenštejnského knížectví.

Komentáře jsou uzavřeny.