Rozhovor s knížecím párem

Většina rozhovorů se současnou hlavou lichtenštejnského knížectví, které se objevují v českých médiích, se věnuje politickým otázkám, především vztahům mezi oběma zeměmi, osobnímu postoji knížete k České republice a pochopitelně i tématu někdejšího rozsáhlého majetku Lichtenštejnů v ČR. Rádi bychom však představili současnou hlavu Lichtenštejnska a jeho choť, z trochu jiného úhlu.

Ona se narodila v Praze on v Curychu, ona studovala umění a design, on ekonomii a obchod, v roce 1967 se vzali, mají spolu čtyři děti. Jaké mají koníčky, plány do budoucna nebo kam rádi cestují, nám prozradili kněžna Marie a Hans Adam II. z Lichtenštejna.

Jeho Jasnost Hans-Adam II.

S jakými pocity jste před devíti lety předával vladařské povinnosti svému nejstaršímu synovi a jaké plány do budoucna jste v tu chvíli měl?  Co se vám z těchto představ podařilo realizovat a na co jste naopak čas nenašel?

Po předání státních záležitostí svému nejstaršímu synovi jsem se opět více věnoval správě našeho rodinného majetku. Navíc jsem potom měl čas napsat knihu o tématu, které mě již déle zaměstnávalo, a sice jak má vypadat stát ve třetím tisíciletí v globalizovaném světě. Kniha byla mezitím přeložena do 11 jazyků a setkala se s určitým zájmem. Kromě toho mám více času pro rodinu, všechny naše 4 děti jsou ženaté a vdané a máme už také 15 vnoučat. Představy, které jsem tenkrát měl, se mi podařilo realizovat. 

Vzpomenete si ještě dnes na den, kdy jste přebíral vládu po svém otci v roce 1989? Jakým způsobem probíhá příprava na převzetí takto důležitých povinností? Dal jste si v této době nějaká předsevzetí, čeho všeho chcete dosáhnout? 

Můj otec mi již několik let předem předal vladařské záležitosti tak, jak jsem to udělal se svým nejstarším synem. Mohl jsem tedy ještě za jeho života a s jeho podporou něco uskutečnit v oblasti zahraniční a vnitřní politiky. Když můj otec v roce 1989 krátce po smrti mé matky zemřel na mozkovou příhodu, nepotkalo nás to v rodině nepřipravené.

Mohl byste nám popsat váš běžný pracovní den?

 Tak jako většina lidí odcházím ráno pracovat do své kanceláře, přičemž mám výhodu, že se moje kancelář nachází v zámku, v kterém také se svou rodinou bydlím. Zpravidla pak obědvám se svou manželkou a odpoledne jsem opět v kanceláři. Protože také korunní princ se svou rodinou bydlí na zámku a má zde svou kancelář, vídáme se pravidelně, ať už během pracovní doby nebo večer. Tak to bylo i v době, když vladařské záležitosti vedl můj otec. Tímto dochází k výměně zkušeností mezi generacemi.

Vlastníte rozsáhlou sbírku uměleckých děl. Máte v ní uložen nějaký předmět, o kterém můžete říct, že je váš nejoblíbenější, nebo že jste z jeho získání měl největší radost?

Ne, druhá světová válka a období po ní s vyvlastněním vedly k tomu, že se části sbírek a ta největší část rodinného majetku ztratily. Můj otec byl proto z finančních důvodů neustále nucen k prodeji uměleckých děl. Jakmile se mi podařilo reorganizovat a znovu vybudovat rodinný majetek, navrhnul jsem pak svému otci, že znovu začneme sbírat umění, abychom vyrovnali utrpěné ztráty.

 

Její Jasnost Marie Aglaë, Princezna z Liechtenštejna

S jakými pocity jste přijala před lety manželovo rozhodnutí předat vládu synovi, znamenalo to také pro vás nějakou větší změnu, např. méně povinností a více času na vlastní záliby? Co se vám z těchto představ podařilo realizovat a na co jste naopak čas zatím nenašla?

 S tímto rozhodnutím jsem velmi souhlasila a potěšilo mne. V naší rodině je to již tradicí. Pro mne osobně nedošlo k žádným změnám.

Radí se s Vámi manžel o svých politických rozhodnutích?

 V naší rodině se hodně věcí projednává společně.

Mohla byste nám popsat Váš běžný pracovní den?

 Průběh mé práce je každý den jiný.

Jakým způsobem relaxujete, máte svůj oblíbený sport nebo raději sáhnete po knize? Co zajímavého jste v poslední době četla? Kde nejraději trávíte dovolenou?

Pokud mi to čas dovolí, chodím každý den na procházky. Mám ráda přírodu, jinak také ráda šnorchluji v moři a pozoruji ryby. Dříve jsem se s manželem chodila často potápět. Dovolenou trávíme ve Štýrsku s našimi dětmi a vnoučaty.

Vaše rodina vlastní rozsáhlou kolekci uměleckých děl.  Jakého předmětu si ve vašich sbírkách ceníte nejvíc či který předmět máte nejraději, a který je naopak nejcennější pro vašeho muže?

Obecně mám ráda umění a velmi si vážím našich sbírek. Oblíbené předměty jsou různé, ale i to se může někdy měnit.

 Společná otázka: Jak často se podaří, aby se sešla celá rodina?

 V užším kruhu se rodina schází často, ať už je to zde ve Vaduzu nebo na našem lesním hospodářství ve Štýrsku, kde je zámek se spoustou pokojů pro hosty. Vždy jednou za několik let se koná velké rodinné setkání, kterého se účastní na 100 členů rodiny.

 (Překlad Mgr. Martina Komendová)

Fotogalerie: Návštěva knížecího páru v Mikulově

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.