Za současným evropským uměním se můžete vypravit do Vaduzu

Lichtenštejnské knížectví pro své cenné sbírky nechalo na počátku milénia vybudovat netradiční moderní stavbu, která je situována v samotném historickém jádru hlavního města. Budova v podobě černého kvádru má pozoruhodně řešenou fasádou, kterou tvoří homogenní hmota směsi betonu, asfaltu a popela. Celý povrch obvodového pláště je naleštěn a bez jediné spáry, což vytváří dojem ohromné kamenné kostky. Kubus ve svých útrobách ukrývá výstavní plochu o rozloze 1750m2 členěnou na šest výstavních místností. Nekonvenční stavba je společným dílem trojice švýcarských architektů Meinrada Morgera, Heinricha Degela a Christiana Kerezblacka. Muzeum zahájilo svoji činnost 12. listopadu roku 2000. Přestože se instituce primárně zaměřuje na modernistické a současné umění, najdeme zde i díla starý mistrů. Základ této sbírky byl položen v roce 1967, kdy Lichtenštejnsko dostalo darem od soukromého sběratele deset pláten, mezi kterými nechyběla díla van Dycka nebo Jana Steena. V osmdesátých letech 20. století přibyla, díky sponzorským darům, kolekce grafik a tisků z konce 19. století. V roce 1996 učinil kurátor sbírek Dr. Friedemann Malsch společně se skupinou donátorů další pokus o vytvoření muzeální instituce. Jejich záměr se prostřednictvím vlády a města Vaduzu podařilo zrealizovat až s příchodem dvacátého prvního století. Bezesporu nejdůležitější úkol, který byl muzeu svěřen, představuje uchovávání a prezentace sbírek samotného lichtenštejnského panovníka, které je věnována část stálé expozice. Další výstavní prostory zaujímá moderní a současné umění. Jedná se o kolekci mezinárodních i domácích děl dokumentujících uměleckou tvorbu od devatenáctého století po současnost, což zahrnuje umění surrealismu či futurismus, přes abstraktní umění a minimalismus až po konceptuální tvorbu nebo arte povera. V muzeu je rovněž umístěna odborná knihovna zaměřená svými tituly na umění dvacátého a dvacátého prvního století, především na plastiku a instalace. Zvláštní pozornost věnuje knihovna nezávislé tvorbě i uměleckému dialogu a sleduje specifický vývoj moderního a současného evropského výtvarného umění.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.