Konference o demokracii ve Vaduzu sklidila obrovský úspěch

10. a 11. října 2013 se konala ve Vaduzu mezinárodní konference o demokracii. Konference byla spoluorganizována a realizována kantonem Aargau, Lichtenštejnským knížectvím a Úřadem spolkového kancléře Rakouska. Otázky přímé demokracie zde diskutovala více než stovka vědeckých pracovníků a odborníků z praxe ze tří různých zemí.

Konference se zúčastnili přední odborníci z oblasti politiky, správních orgánů a vědy. Mezi ostatními byla přítomna Aurelia Frick, ministryně zahraničních věcí, školství a kultury Lichtenštejnského knížectví, Alex Hürzeler, vládní rada kantonu Aargau a Kaspar Michel, vládní rada kantonu Schwyz, stejně jako rakouská ministryně spravedlnosti Beatrix Karl.

Zúčastnění diskutovali pod vedením Katjy Gentinetty základní otázky přímé demokracie, které měly významnou souvislost s praxí a plánovanými reformami. V popředí stály především třecí plochy přímé demokracie a nadřazeného práva stejně jako výzvy e-demokracie. Vědecky zaštiťovaly konferenci Lichtenštejnský institut, Centrum pro demokracii Aarau (ZDA) a univerzita v Grazu. Ve svém úvodním projevu zdůraznila Aurelia Frick, ministryně zahraničních věcí, školství a kultury Lichtenštejnského knížectví, dlouho žitou demokratickou tradici ve Švýcarsku i v Lichtenštejnsku, i přes rozdílné výchozí podmínky obou zemí. Dále poznamenala, že „demokracie vyžaduje aktivní zapojení všech sil.“ Alex Hürzeler, vládní rada kantonu Aargau řekl, že právě tento závazek a dodržování demokratického práva rozhodující měrou přispívají ke švýcarské identitě jako celku. Za Rakousko zdůraznil Herwig van Staa, předseda parlamentu spolkové země Tyrolska, vedle zapojování veřejnosti i důležitost volby politických osobností. Takzvaný veřejný ochránce práv by mohl demokracii posílit v mnoha oblastech. Albert Frick, předseda parlamentu Lichtenštejnského knížectví, na závěr důrazně poznamenal, jak důležitá demokracie pro lidskou budoucnost je. „Teprve v případě, když by neexistovala téměř žádná demokracie, bolestně bychom si uvědomili, jak důležitá demokracie je.“

Státní tajemník kantonu Aargau Peter Grünenfelder shrnul tuto událost následovně: „Cílem společně vedené konference o demokracii rovněž mělo být kriticky analyzovat stávající formu demokracie sousedních států. Přeshraniční diskuse o otázkách demokracie zajisté obohatí i debatu ve Švýcarsku.“

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.