Platforma pro podniky hledající kapitál: Summit investorů 2013

Vaduz – „Summit investorů se bude konat již po desáté, avšak poprvé v Lichtenštejnsku. Jsme rádi, že v roce 2013 budeme hostiteli této události“, říká místopředseda vlády a ministr hospodářství Thomas Zwiefelhofer. „Zvláště potěšující je, že vedle mezinárodních podniků projevily zájem o prezentování se na této akci také národní podniky. Vysoká hustota podniků, kterou Lichtenštejnsko disponuje, nabízí významné možnosti růstu pro naše hospodářství.“

Špičková platforma propojování sítí

Summit investorů, který se koná 20. a 21. listopadu 2013 v SAL v Schaan je ústředním a důležitým místem střetávání podnikatelů, institucionálních a soukromých investorů, business angels a zakladatelů podniků, stejně jako těch, kteří mají rozhodovací moc. Událost nabízí kromě sdílení znalostí a současných oborových trendů také vysoce kvalitní investiční příležitosti a mnoho prostoru pro vytváření kontaktů.

Událost zaštiťuje vláda Lichtenštejnského knížectví a pořádá ji Lichtenštejnský investiční trh v těsné spolupráci s business angel organizací Mountain Club. „Cílem Summitu investorů je nalézt řešení pro Evropu jakožto silného místa pro propojování donátorů kapitálu s podnikateli. Tímto chceme zabezpečit budoucnost“, říká Peter E. Braun, CEO pořadatelské organizace Mountain Club AG.

Platforma pro podniky hledající kapitál

Vedle mnoha znamenitých pódiových diskusí a vystoupení přednášejících, jakými jsou Markus Solibieda, partner Mandarin Capital Partners nebo Simon Jacomet, zakladatel zai AG, bude středem zájmu i prezentace podniků hledajících kapitál. „Naším ústředním bodem programu je propojit inovativní začínající podniky a rovněž podniky hledající kapitál, kteří pro svůj růst potřebují další finanční prostředky, s finančně silnými podniky, které disponují rozhodovací mocí a investory.“, vysvětluje Urs Sprenger, prezident Lichtenštejnského investičního trhu. „A samozřejmě Summit investorů pro Lichtenštejnsko představuje i skvělou příležitost prezentovat se vysoce odbornému publiku.“

Motto: „Výprodej: budoucnost“

„Evropské podniky jsou stále závislejší na kapitálu z rozvíjejících se zemí. Na starém kontinentu vzkvétá především čínské podnikové spoluvlastnictví. V Evropě se odehrává stoupající výprodej znalostí, technologií a pracovních míst“, říká Peter E. Braun. Motto této akce proto zní: „Výprodej: budoucnost“.

Evropští investoři se podle Brauna často vyhýbají riziku a současně chtějí dosáhnout maximální návratnosti investic. Proto jsou stále častěji zejména malé a střední podniky a začínající podniky v nevýhodě, neboť kapitál proudí kolem nich směrem k rostoucím a rozvíjejícím se zemím.

Investoři z rozvíjejících se zemí mají často naproti tomu zájem o dlouhodobé investování do etablovaných hodnot. „Na jedné straně vyčerpala Evropa své zásoby stříbra a investuje do rozvíjejících se zemí, zatímco na druhé straně chybí kapitál pro rozvoj budoucích obchodních hodnot a klíčových technologií. Tato situace může být zmírněna pouze změnou smýšlení ze strany investorů a podniků. To jsou otázky, které by měly být projednávány na Summitu investorů.“

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.