Mezinárodní konference ve Wilfersdorfu

Wilfersdorf – v pátek 15. 11. 2013 krátce po půl desáté dopoledne přivítal kastelán Hans Huysza ve velkém sále wilfersdorfského zámku hosty a účastníky mezinárodní konference, která se uskutečnila v rámci programu Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika. Mezi pozvanými hosty nechyběl princ Wolfgang, nejstarší příslušník lichtenštejnského domu, trvale žijící ve Štýrském Hradci a zástupce rakouské vlády. Z České republiky pozvání přijala Monika Hlávková, která zastupovala Centrálu cestovního ruchu, starosta Valtic Pavel Trojan a předseda správní rady obecně prospěšné společnosti Po stopách Lichtenštejnů Marek Juha.

Hlavním tématem sympozia byla postava knížete Gundakara z Lichtenštejna a jeho mocenské snahy v moravském prostředí 17. století. Princ Wolfgang během krátkého proslovu připomněl, jak jsou mezinárodní projekty tohoto typu důležité pro získání objektivního obrazu historie rodu.

S prvním příspěvkem, který byl věnován spojení Gundakara a Wilfersdorfu, vystoupil Hans Huysza. Profesor Tomáš Krejčík se zaměřil na heraldiku a od vysvětlení počátečního významu erbů se přesunul k ikonografii Lichtenštejnského znaku a jeho proměnám během 17. století, zejména k symbolice Karla I. a Karla Eusebia, který se prostřednictvím erbu přihlašuje k odkazu moravské šlechty pánů z Boskovic. Muzeum Těšínska zastupoval Dr. Al Saheb, jehož příspěvek se věnoval mocenským aktivitám Lichtenštejnů na Opavsku a Krnovsku. Detailněji se zaměřil na majetkové poměry moravské šlechty a popis snah o zisk oblasti Těšínska. Dr. Artur Stögmann, vedoucí archivu knížecích sbírek ve Vídni, se zaměřil na náboženskou otázku a důsledky konverze původně protestantského rodu Lichtenštejnů ke katolicismu. Příspěvek Dr. Anity Hipfinger přiblížil posluchačům roli úředníků na panstvích Lednice a Valtice a popsal nejstarší normy a nařízení, kterými své podřadné instruoval Karel z Lichtenštejna. Odpolední blok byl věnován hospodářským tématům i památkám na území dnešního Lednicko-valtického areálu a celé sympozium zakončilo svěcení vína v místních sklepích.

redakce

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.