Konference sekundogenitura knížecího rodu Lichtenštejnů a Moravský Krumlov

Pozvanka na mezinarodni konferenci Sekundogenitura knizeciho rodu Lichtenstejnu 20130418V Moravském Krumlově se dne 18. dubna konala ve spolupráci města, Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Centra pro hospodářské a sociální dějiny a společnosti Po stopách Lichtenštejnů o.p.s., jednodenní vědecká konference s názvem Sekundogenitura knížecího rodu Lichtenštejnů a Moravský Krumlov. Cílem bylo popsat a zhodnotit nejvýznamnější aspekty zásadních dějinných událostí města a panství Moravský Krumlov spjatými právě s ambicemi rodu Lichtenštejnů. Na počátku 17. století došlo k razantnímu mocenskému vzrůstu rodu, který výrazně proměnil majetkové, ekonomické, politické a kulturní vztahy na Moravě. Cílevědomé rozšiřování držav vedlo k získání panství Moravský Krumlov, které zakoupil Gundakar z Lichtenštejna roku 1625. Zde začínají snahy o vybudování samostatného knížectví Lichtenštejn na Moravě.

Pozvání přijali, a se svými příspěvky vystoupili, prof. Jiří Kroupa a PhDr. Karel Maráz z Masarykovy univerzity v Brně, PhDr. Petr Kroupa (NPÚ v Brně), který se v příspěvku zaměřil na architekturu Moravského Krumlova 16. a 17. století. Politické aspekty zhodnotil a výsledky bádání v oblasti genealogie přednesl Dr. Marek Vařeka z Masarykova muzea v Hodoníně a Mgr. Petr Nohel (UK Praha). Partnery z Ostravské univerzity zastupovali Dr. Jan Al Saheb a Dr. Martin Krůl, kteří představili osobnost knížete Josefa Václava z Lichtenštejna. Významnou historickou postavu knížete Františka I. z Lichtenštejna přiblížil PhDr. Miroslav Geršic. Čestnými hosty byli Hans Huysza, ředitel Lichtenštejnského zámku Wilfersdorf, Johann Kräftner, ředitel Lichtenštejnských sbírek ve Vídni a David Macek, zastupující Jihomoravský kraj, pod jehož patronátem se celá konference uskutečnila. Součástí programu byla návštěva krumlovské Lichtenštejnské hrobky, která je trvale nepřístupná a čeká na rekonstrukci, stejně jako rozlehlý renesanční zámek, kde proběhly pouze dílčí opravy několika sálů, které si účastníci konference měli možnost také prohlédnout. V závěru vyzval starosta obce Tomáš Třetina účastníky konference k diskuzi o možnostech dalšího rozvoje města.

Fotogalerie

Pozvánka

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.