Minaret v lednickém parku se dočká opravy

IMG_20140808_105317web IMG_20140808_105730web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detail bohatě dekorovaného stropu s řezbářskými prvky    Interiér Minaretu připravený pro rekonstrukci

 

V září budou zahájeny stavební práce na nejvyšší stavbě Lednicko-valtického areálu. Minaret, který slouží výletníkům jako rozhledna po krásné krajině okolí Lednice, bude po opravě zpřístupněn návštěvníkům kompletně. Opraven bude jak vnější plášť stavby, který byl pouze z části renovován na počátku milénia, tak také šest dosud nepřístupných místností v patře. Nejnáročnější bude restaurování bohatě malířsky zdobených stropů a původní mozaikové dlažby. Provedený průzkum zjistil zachování dvou vrstev povrchových úprav stěn v interiéru, stáří obou bylo odborníky datováno do poloviny a konce 19. století, obnovena však bude mladší z nich. Opravu bude provádět firma Archatt, práce by měly být hotové do konce letošního roku. Do interiérů by se pak měl vrátit dochovaný mobiliář, který je nyní uložen v depozitářích zámku Lednice.

Minaret nechal v ose lednického zámku vybudovat kníže Alois I. z Lichtenštejna v letech 1797-1802. Stavba byla provedena v komplikovaných podmínkách na pohyblivém podloží, a tak bylo k zajištění základů použito roštu a pilotů z dubového dřeva. Věž byla vystavěna ve stylu romantického historismu inspirovaného maurským slohem.

(red.)

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.