Za historií Lichtenštejnů do Českého Brodu

Výstava představuje sakrální stavby a prezentuje průřez nejzajímavějšími uměleckými památkami bývalého královského města Český Brod i přilehlého venkova, které se historicky rozkládalo na třech středočeských lichtenštejnských dominiích – Kostelec nad Černými lesy, Kounice a Škvorec. Pořádá ji Regionální muzeum v Kolíně společně s Římskokatolickou farností Český Brod ve spolupráci s Diecézním konzervátorským centrem Arcibiskupství pražského. Jen díky této úzké a cenné spolupráci se podařilo shromáždit velké množství předmětů, které nebyly doposud nijak prezentovány, nebo za poslední desetiletí prakticky neopustily prostory depozitářů. Z nejhodnotnějších exponátů lze jmenovat např. trojici barokních soch sv. Jana Nepomuckého z Českobrodska, z nichž jednu vytvořil Ignác František Platzer. Dále cenný barokní votivní obraz s klečícími donátory, kterých se v České republice zachovalo jen velmi málo, následně soubor starých tisků od 16. do 18. století, či českobrodskou procesní růžici, která byla zrestaurována přímo při účel této výstavy. Na panelech si návštěvníci mohou prohlédnout soubor doposud nepublikovaných barokních monstrancí, kalichů a dalších liturgických předmětů z místních kostelů, renesanční obraz Křtu Páně z poloviny 16. století, gotickou kasulovou výšivku P. Marie s dítětem z 15. století, nebo dosud nepublikované snímky gotických maleb z presbytáře kostela sv. Gotharda, na krátko odhalených roku 1972.

Vl. J. Mrvík

Info Podlipanské muzeum v Českém Brodě 

Výstava potrvá do 31. 8. 2014

výstava ČB

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.