Ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mikulově bude otevřena stálá expozice

 

Lichtenštejnové na Mikulovsku ve 13. – 16. století

 

Stálá expozice instalovaná v břitové věži mikulovského zámku přiblíží návštěvníkům období středověku, kdy město Mikulov a zdejší hrad získali do svých rukou Lichtenštejnové. Na výstavě se návštěvník bude moci seznámit s historickými postavami jednotlivých vlastníků panství a jejich vlivem na podobu města. K vidění je zde přepis originálu darovací listiny, která je dnes uložena v archivu ve Vaduzu, a kterou markrabě moravský a budou český král Přemysl Otakar II. daroval roku 1249  Mikulov Jindřichu z Lichtenštena. Důležitou kapitolou v dějinách Mikulova i rodu byl vliv náboženského proudu novokřtěnců, který je na výstavě představen prostřednictvím kopií archiválií a ukázek tradičního řemesla. Výstava přibližuje také pohnutý osud Perchty z Rožmberka, která se proti své vůli dostala do Mikulova, a kterou dnes lidé znají z pověstí o bílé paní.

Vernisáž proběhne v 11h dne 24. 5. 2014

(red.)

Pozvanka_Mikulov_CZ

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.