Platforma pro podniky hledající kapitál: Summit investorů 2013

Vaduz – „Summit investorů se bude konat již po desáté, avšak poprvé v Lichtenštejnsku. Jsme rádi, že v roce 2013 budeme hostiteli této události“, říká místopředseda vlády a ministr hospodářství Thomas Zwiefelhofer. „Zvláště potěšující je, že vedle mezinárodních podniků projevily zájem o prezentování se na této akci také národní podniky. Vysoká hustota podniků, kterou Lichtenštejnsko disponuje, nabízí významné možnosti růstu pro naše hospodářství.“ Continue reading

Dvacet let diplomatických vztahů mezi Lichtenštejnskem a Indií

V letošní roce si Lichtenštejnsko a Indická republika připomínají výročí navázání diplomatických vztahů. Lichtenštejnsko, jako člen OSN a dalších mezinárodních organizací zahájil diplomatické styky s jednou z nejlidnatějších zemí světa v roce 1993.

Continue reading

Ministryně zahraničních věcí Aurelia Frick na návštěvě USA

23. října se uskutečnila jednodenní návštěva ministryně zahraniční lichtenštejnského knížectví ve Spojených státech Amerických. USA je po Evropské unii největším obchodním partnerem knížectví a šéfka diplomacie sem přijela prezentovat svoji zemi jako spolehlivého partnera i důležitého hráče v oblasti automobilového nebo stavebního průmyslu. Continue reading