Lichtenštejnská portrétní galerie ve Valticích

V závěru měsíce května připravujeme otevření dvou expozic s názvem Lichtenštejnská portrétní galerie, heraldika a genealogie a Historie a současnost lichtenštejnské hrobky na Vranově. Obě výstavy jsou instalovány v nově zrekonstruovaných a dosud veřejnosti nepřístupných prostorách valtického zámku. Portrétní galerie představí návštěvníkům u nás ojedinělý soubor čítající 60 obrazů všech lichtenštejnských knížat a dalších členů rodu, kteří se významně zapsali do dějin nejen jižní Moravy. Kolekci kopií i originálních portrétů se podařilo nashromáždit díky pomoci Lichtenštejnských sbírek Vaduz-Vídeň a Národního památkového ústavu. Součástí výstavy je také kompletní rodokmen a historie rodu Lichtenštejnů u nás.

Druhá z připravovaných expozic je zaměřená na místo posledního odpočinku Lichtenštejnských knížat, které nechal zbudovat na počátku 17. století Maxmilián z Lichtenštejna se svou ženou Kateřinou z Boskovic v místě významného poutního místa. Výstava popisuje vznik vranovského chrámu i hrobky, jejich uměleckou výzdobu i samotnou mariánskou legendu vážící se k Vranovu u Brna.

Vernisáž proběhne ve 14h ve II. patře zámku Valtice

(red.)

pozvanka-Valtice-CZ

Ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mikulově bude otevřena stálá expozice

 

Lichtenštejnové na Mikulovsku ve 13. – 16. století

 

Stálá expozice instalovaná v břitové věži mikulovského zámku přiblíží návštěvníkům období středověku, kdy město Mikulov a zdejší hrad získali do svých rukou Lichtenštejnové. Na výstavě se návštěvník bude moci seznámit s historickými postavami jednotlivých vlastníků panství a jejich vlivem na podobu města. K vidění je zde přepis originálu darovací listiny, která je dnes uložena v archivu ve Vaduzu, a kterou markrabě moravský a budou český král Přemysl Otakar II. daroval roku 1249  Mikulov Jindřichu z Lichtenštena. Důležitou kapitolou v dějinách Mikulova i rodu byl vliv náboženského proudu novokřtěnců, který je na výstavě představen prostřednictvím kopií archiválií a ukázek tradičního řemesla. Výstava přibližuje také pohnutý osud Perchty z Rožmberka, která se proti své vůli dostala do Mikulova, a kterou dnes lidé znají z pověstí o bílé paní.

Vernisáž proběhne v 11h dne 24. 5. 2014

(red.)

Pozvanka_Mikulov_CZ

Za historií Lichtenštejnů do Moravského Krumlova

Fotografie0127

Na počátku 17. století vznikl z panství Moravský Krumlov samostatný státní útvar s názvem Lichtenštejn. Za jeho vznikem stojí kníže Gundaker (1580 – 1658), jedna z důležitých historických postav, která se významně zapsala do dějin jižní Moravy, avšak dnes je její jméno téměř zapomenuto.

Výstava Život a dílo Gundakera z Lichtenštejna má přiblížit dobu i osudy tohoto šlechtice, který prostřednictvím pobělohorských událostí získal nové možnosti k budování rozsáhlého majetku rodu. V jeho službách pracovali nejvýznamnější moravští umělci, nechal vytvořit řadu paláců a rezidencí, v Krumlově budoval rozsáhlou knihovnu, byl autorem traktátu, ve kterém zaznamenal své znalosti a zkušenosti s chovem koní a patřil mezi vzdělance své doby.

Výstava, která je nyní instalována v krumlovském zámku, do jehož podoby sám Gundaker významně zasáhl, je složena ze dvou částí. První obsahuje panely s texty a vyobrazeními, která chronologicky přibližují a ilustrují jak dobu knížete z Lichtenštejna, tak také jeho osobu a nechybí ani základní dějiny celého šlechtického rodu. Panely s jednotlivými tématy jsou konkrétně věnovány jeho vzdělání, konverzi ke katolicismu, což byl jeden z nejdůležitějších momentů života, který mu později otevřel dveře k rozvoji a zisku několika panství. Další ilustrace přibližují stavební počiny Gundakera i jeho literární tvorbu. Druhá část výstavy obsahuje několik exponátů, které svým charakterem dokládají význam města Krumlova.

Výstava potrvá do 28.9. 2014

Fotogalerie

(red.)