Za historií Lichtenštejnů do Českého Brodu

Výstava představuje sakrální stavby a prezentuje průřez nejzajímavějšími uměleckými památkami bývalého královského města Český Brod i přilehlého venkova, které se historicky rozkládalo na třech středočeských lichtenštejnských dominiích – Kostelec nad Černými lesy, Kounice a Škvorec. Pořádá ji Regionální muzeum v Kolíně společně s Římskokatolickou farností Český Brod ve spolupráci s Diecézním konzervátorským centrem Arcibiskupství pražského. Jen díky této úzké a cenné spolupráci se podařilo shromáždit velké množství předmětů, které nebyly doposud nijak prezentovány, nebo za poslední desetiletí prakticky neopustily prostory depozitářů. Z nejhodnotnějších exponátů lze jmenovat např. trojici barokních soch sv. Jana Nepomuckého z Českobrodska, z nichž jednu vytvořil Ignác František Platzer. Dále cenný barokní votivní obraz s klečícími donátory, kterých se v České republice zachovalo jen velmi málo, následně soubor starých tisků od 16. do 18. století, či českobrodskou procesní růžici, která byla zrestaurována přímo při účel této výstavy. Na panelech si návštěvníci mohou prohlédnout soubor doposud nepublikovaných barokních monstrancí, kalichů a dalších liturgických předmětů z místních kostelů, renesanční obraz Křtu Páně z poloviny 16. století, gotickou kasulovou výšivku P. Marie s dítětem z 15. století, nebo dosud nepublikované snímky gotických maleb z presbytáře kostela sv. Gotharda, na krátko odhalených roku 1972.

Vl. J. Mrvík

Info Podlipanské muzeum v Českém Brodě 

Výstava potrvá do 31. 8. 2014

výstava ČB

Zveme na druhou část mezinárodní konference Chov koní knížat z Lichtenštejna

pozvanka_wilfersdorf_02_CZ02 Program ke stažení:20140517_Wilfersdorf_program_CZ

 

Chov koní knížat z Lichtenštejna na jižní Moravě a Dolním Rakousku II.

 Dne 13. června 2014, Lichtenštejnský zámek Wilfersdorf, Dolní Rakousko Continue reading

Návštěva generální ředitelky NPÚ během příprav nové výstavy ve Valticích

IMG_20140529_152511Valtice 29.5.2014. Během dnešního dne vrcholily přípravy stálé expozice, která zahrnuje rodovou portrétní galerii, čítající 60 obrazů členů šlechtického rodu Lichtenštejnů od renesance až po 20. století a výstavu věnovanou hrobce ve Vranově u Brna, Continue reading