Za současným evropským uměním se můžete vypravit do Vaduzu

Lichtenštejnské knížectví pro své cenné sbírky nechalo na počátku milénia vybudovat netradiční moderní stavbu, která je situována v samotném historickém jádru hlavního města. Budova v podobě černého kvádru má pozoruhodně řešenou fasádou, kterou tvoří homogenní hmota směsi betonu, asfaltu a popela. Celý povrch obvodového pláště je naleštěn a bez jediné spáry, což vytváří dojem ohromné kamenné kostky. Continue reading

Česko-Lichtenštejnská komise historiků prezentovala na půdě Masarykovy univerzity v Brně svoji činnost

Dne 22. března 2013 proběhlo na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity představení prvního tištěného výsledku jednání Česko-Lichtenštejnské komise historiků.

Tento bilaterální orgán vznikl krátce po navázání diplomatických vztahů mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím v roce 2009. Konkrétní práci zahájila komise v prosinci 2010. Jejím prvořadým úkolem je zkoumat historické vztahy mezi oběma zeměmi a přispět k vzájemnému lepšímu pochopení dějin.

Continue reading

Zámek Wilfersdorf otevřel novou výstavu

V pátek 22. března 2013 proběhlo v hlavním sále wilfersdorfského zámku slavnostní zahájení výstavy s názvem Po stopách Lichtenštejnů na Jižní Moravě a v Dolním Rakousku. Hosty svým projevem přivítal starosta města  Wilfersdorfu Josef Tatzberg, který předal slovo realizátorům samotné expozice. Kurátor výstavy Dr. Hannes Etzlstorfer a správce zámku Hans Huysza hovořili o historii a hlavní myšlence projektu výstavy i o přípravě a výběru exponátů. Poutavým a vtipným způsobem oba hlavní organizátoři přiblížili slavnostním hostům různé peripetie, které přípravu výstavy provázely. Pozvání na vernisáž přijal také hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek, který během svého projevu, za který sklidil nadšený potlesk, připomněl nedávnou komplikovanou i dávnou společnou historii a jedinečnost Lichtenštejny přetvářené krajiny jižní Moravy. Pomyslnou pásku při zahájení výstavy přestřihl Jeho Jasnost kníže Hans Adam II. společně s velvyslankyní Lichtenštejnska pro Rakousko a ČR princeznou Marií-Piou Kothbauer.

Continue reading