Rozhovor s knížecím párem

Většina rozhovorů se současnou hlavou lichtenštejnského knížectví, které se objevují v českých médiích, se věnuje politickým otázkám, především vztahům mezi oběma zeměmi, osobnímu postoji knížete k České republice a pochopitelně i tématu někdejšího rozsáhlého majetku Lichtenštejnů v ČR. Rádi bychom však představili současnou hlavu Lichtenštejnska a jeho choť, z trochu jiného úhlu. Continue reading