Program konference – Lednice, 16.4.2014

Chov koní knížat z Lichtenštejna na jižní Moravě a Dolním Rakousku I.

Dne 16. dubna 2014, Multifunkční centrum zámek Lednice, z.s.p.o.

 

Program konference

8:30 – 9:30 – Registrace účastníků

 

9:30 – 9:40 – Úvodní slovo

JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

 

RNDr. Libor Kabát, starosta obce Lednice a předseda představenstva sdružení  Multifunkční centrum zámek Lednice, z.s.p.o.


9:40 – 11:00 – I. Blok přednášek, moderuje Ing. Zdeněk Novák

 Ing. Milan Venclík, MBA, Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo

„Význam chovu lednického koně z pohledu kulturního dědictví a cestovního ruchu Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska“

 

Doc. Ing. Iva Jiskrová, PhD., Mendelova univerzita v Brně

„Chov koní od raného novověku po současnost“

 

Doc. Dr. Jaromír Oulehla, emeritní ředitel Španělské jezdecké školy ve Vídni

„Španělská jezdecká škola ve Vídni“

 

Ing. Jiří Machek, ředitel, Národní hřebčín Kladruby nad Labem

„Národní hřebčín Kladruby nad Labem jako kulturní dědictví“

 

11:00 – 11:20 – Caffee Break

 

11:20 – 13:00 – II. Blok přednášek, moderuje Mgr. Martin Číhalík

 Doc. Ing. Drahoslav Misař, CSc, Mendelova univerzita v Brně

„Chov koní knížat z Lichtenštejna“

 

prof. Dr. Herbert Haupt

„Edle Rosse für König Ludwig XIV. von Frankreich. Die fürstlich liechtensteinischen Gestüte als Markenzeichen und Garant für internationales Renommee“.

„Ušlechtilí koně pro francouzského krále Ludvíka XIV. Knížecí lichtenštejnské hřebčíny jako známka a záruka mezinárodního renomé“

 

Ing. Zdeněk Novák, Ministerstvo kultury České republiky

„Lednický Eden knížat z Lichtenštejna“

 

Ing. Bc. Luděk Mikulecký, LLM

„Nový Dvůr – znovuzrození tradice“

 

PhDr. Ludmila Ourodová, Národní památkový ústav

„Johann Georg de Hamilton – portrétista koní“

 

13:00 – 13:40 – Oběd

 

13:40 – 15:00 – III. Blok přednášek, moderuje Ing. Zdeněk Novák

 Mgr. Martin Číhalík, Po stopách Lichtenštejnů o.p.s., Ostravská univerzita Filozofická fakulta

„Karel Eusebius z Lichtenštejna a lednické jízdárny“

 

Ing. arch. Antonín Novák, Architekti D.R.N.H., s.r.o.

„Obnova zámeckých jízdáren v Lednici z pohledu architekta“

 

ing. arch. Milan Šindler, Národní památkový ústav

„Obnova zámeckých jízdáren v Lednici z pohledu památkáře“

 

MgA. Radka Levínská, Restaurátorka

„Restaurování sochařské výzdoby zámeckých jízdáren v Lednici“

15:00 – 15:20 – Caffee Break

 

15:20- 16:20 – IV. Blok přednášek, moderuje Mgr. Martin Číhalík

Mgr. Hynek Zbranek, Archaia Brno o.p.s.

„Obnova zámeckých jízdáren v Lednici z pohledu archeologa“

 

Mgr. Kateřina Cichrová, Národní památkový ústav

„Sbírka schwarzenberských dopravních prostředků“

 

PhDr. Pavel Novák, Národní zemědělské muzeum

„Konírny hrabat Chotků na zámcích Kačina a Veltrusy“

 

16:20 – Diskuze

Program konference ke stažení

 

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.