Chov koní knížat z Lichtenštejna na Jižní Moravě a Dolním Rakousku

Společnost Po stopách Lichtenštejnů o.p.s. připravuje mezinárodní konferenci zaměřenou na historii chovu koní na panstvích knížat z Lichtenštejna. Odborné příspěvky budou věnovány také obecnému úvodu do problematiky a širšímu kontextu v rámci historie obou regionů.

Akce je realizována prostřednictvím Fondu malých projektů jižní Morava – Dolní Rakousko, který je součástí Programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013.

Sympozia proběhnou ve dvou termínech:

16. dubna 2014 na SZ Lednice

13. června 2014 na zámku Wilfersdorf v Dolním Rakousku

 

Základní tematické okruhy

Chov koní – historie a současnost chovu koní

Chov koní – architektura, umění, krajina

Chov koní – obnova jízdáren státního zámku Lednice

Chov koní – technické aspekty

Jednání budou simultánně tlumočena čj/nj. Sborník (čj/nj) z konference vyjde do
31. srpna 2014.

Pořadatelé

Společnost Po stopách Lichtenštejnů o.p.s.

 

Registrace referátů pro část na SZ Lednice bude ukončena 5. března 2014.

Registraci referátů na konferenci ve Wilfersdorfu je možné provést do 30. dubna 2014.

Kontakt – Mgr. Martin Číhalík, martin.cihalik@psli.cz, tel. 605818107

 

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.